Vägar och gator

Alla titlar

mangfunktionella_gator_6123043

Mångfunktionella gator

Rapporten innehåller Boverkets sammanställning av exempel på hur tidigare genomfartsleder kan omvandlas till mångfunktionella gator. På så sätt kan stadsmiljöer göras mer attraktiva.

Pris: 100 kr + moms

belysning_dar_det_behovs_6020470

Belysning där det behövs

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet. I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system...

Pris: 125 kr + moms

utmarkta_foreskrifter_6020469

Utmärkta föreskrifter. En handbok om lokala trafikföreskrifter

Trafikreglering är ett vitt begrepp. Den vanligaste definitionen är att trafiken regleras med hjälp av vägmärken, vägmarkering med mera utan att byggas om. Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator...

Pris: 140 kr + moms

skulden_till_underhall_6020453

Skulden till underhåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt. Skriften beskriver tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar...

Pris: 210 kr + moms

mer_grus_under_maskineriet_6020446

Mer grus under maskineriet

Handboken är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen...

Pris: 170 kr + moms

vagbyggnad_650____6116166

Vägbyggnad

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och unde...

Pris: 306 kr + moms

arbete_pa_vag_650_6020406

Arbete på väg. Handbok

I ”Arbete på väg” presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten. Handboken är avsedd att vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg...

Pris: 225 kr + moms

6020328_large_enova

Fogmaterial för markbeläggningar

Fogarna är en viktig och ofta förbisedd del av en beläggning. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, vägar, torg och gångbanor har medfört nya typer av påfrestningar på fogarna...

Pris: 205 kr + moms

6020262_large_enova

Nattens ljus

Under senare år har belysning i offentlig utemiljö ägnats ett allt större intresse. Syftet med denna skrift är att lyfta fram belysningens möjligheter, att inspirera och visa med exempel hur man kan gå tillväga...

Pris: 205 kr + moms