arbete_pa_vag_650_6020406

Arbete på väg. Handbok

Tryckt bok, I lager

Pris: 225 kr + moms

Snabb leverans

I ”Arbete på väg” presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten. Handboken är avsedd att vara ett stöd för kommunernas handläggare vid planering, genomförande eller godkännande av arbete på väg.

En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbetsplats och för trafikanterna är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i sin egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedrivas. Särskild omsorg ska ägnas de oskyddade trafikanterna. Sveriges Kommuner och Landsting har inom ramen för den målsättningen tagit fram denna handbok om arbete på väg.


Art nummer: 6020406

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175850344

Antal sidor: 80

Kategori: Vägar och gator