vagbyggnad_650____6116166

Vägbyggnad

Författare: Agardh Sven, Parhamifar Ebrahim

Tryckt bok, I lager

Pris: 306 kr + moms

Snabb leverans

”Vägbyggnad” avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll.

Boken följer kronologiskt en vägs liv från val av åtgärd till förvaltning och underhåll och tar upp aspekter som planering och projektering av vägar, vägkroppens uppbyggnad, dimensionering av vägkonstruktioner och materialegenskaper hos bundna och obundna material.

Boken vänder sig till studenter på högskolenivå och i synnerhet blivande ingenjörer inom väg- och vattenbyggnad, men kan också användas av yrkesutövande ingenjörer som referens.


Författare: Agardh Sven, Parhamifar Ebrahim

Art nummer: 6116166

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147093465

Antal sidor: 172

Kategori: Vägar och gator