belysning_dar_det_behovs_6020470

Belysning där det behövs

Tryckt bok, I lager

Pris: 125 kr + moms

Snabb leverans

Frågan om belysning på statlig väg har diskuterats i olika omgångar sedan mitten av 1900-talet.

I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågställningarna över för att skapa ett tydligare system. Rapporten vill underlätta den fortsatta samverkan som behövs mellan kommunerna och Trafikverket kring belysningsanläggningar längs med statliga vägar i Sverige och vem som ska vara huvudman.


Art nummer: 6020470

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175855783

Antal sidor: 53

Kategori: Vägar och gator