mer_grus_under_maskineriet_6020446

Mer grus under maskineriet

Tryckt bok, I lager

Pris: 170 kr + moms

Snabb leverans

Handboken är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen. Den ska kunna vara till hjälp när man väljer underhålls- och förbättringsåtgärder och när man bedömer tillståndet hos grusvägar.


Art nummer: 6020446

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852355

Antal sidor: 100

Kategori: Vägar och gator