vindkraft_i_teori_och_praktik_650_6108175

Vindkraft i teori och praktik

Författare: Wizelius Tore

Tryckt bok, I lager

Pris: 500 kr + moms

Snabb leverans

Vindkraft är en miljövänlig, förnybar energikälla som har utvecklats mycket snabbt. Kunskap om vindkraft tangerar en mängd olika ämnesområden. ”Vindkraft i teori och praktik” tar ett brett grepp om ämnet och belyser en rad aspekter: vindkraftverks tekniska konstruktion och funktion, vindens egenskaper och energiinnehåll, positiv och negativ miljöpåverkan, energipolitik, ekonomiska villkor, lagstiftning, tillståndsprövningar och praktisk vindkraftsprojektering. Tyngdpunkten ligger på kommersiella vindkraftverk för anslutning till elnätet.

”Vindkraft i teori och praktik” kan användas inom grundläggande högskoleutbildning, inte bara i energiteknik utan även i kulturgeografi, miljövetenskap och flera andra ämnen. Boken kan också användas för fördjupningsstudier på gymnasienivå. Den riktar sig även till handläggare av vindkraftsärenden hos olika myndigheter och andra.

Under de cirka sju år som har gått sedan den andra upplagan kom ut (2007) har vindkraftens utveckling fortsatt i mycket snabb takt både i Sverige och internationellt. Den tekniska utvecklingen mot allt större vindkraftverk har fortsatt, och en del nya tekniska koncept har införts. I denna tredje upplaga har boken i sin helhet uppdaterats.


Författare: Wizelius Tore

Art nummer: 6108175

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144068992

Antal sidor: 383

Kategori: Tekniska anläggningar