Arbetsorganisation i praktiken. Utg 3

av P-O Börnfelt
bok

304 kr exkl.moms

  • Just nu finns inte varan i lager
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Lagar & regler

Boken beskriver ett antal modeller för att organisera arbete.

Några av de organisationsmodeller som behandlas är taylorismen, fordismen, byråkratin, socioteknik, processorganisering – framför allt lean production, lärande organisation, knowledge management, projektorganisering, nätverksorganisation, öppen innovation, professionell organisation och new public management. Arbetsorganisationsmodellerna beskrivs utifrån olika principer för arbetsfördelning samt samordning och styrning av arbete.

En del arbetsorganisationsmodeller har medfört negativa konsekvenser för arbetsmiljö, effektivitet och innovationsförmåga. Hur kan hållbara organisationer skapas? Detta diskuteras i slutkapitlet.