Avtal

av Rolf Dotevall
bok

353 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och ger inblick även i utländsk avtalsrätt, med tonvikt på engelsk, fransk och tysk rätt.

Avtal tar upp avtalsrättsliga principer, bindande avtal, fullmaktsfrågor. Vidare tas upp tolkning av avtal, när avtal kan jämkas eller göras ogiltiga. Slutligen tar boken upp förverkande- och konkurrensklausuler. Begreppen ond och god tro i avtalsrättsliga sammanhang förklaras också.

Boken kan med fördel läsas av studenter på juristprogrammet och på handelsrättsliga kurser.