Försöksplanering. För utveckling och förbättring

av Bo Bergman, Martin Arvidsson, Ida Gremyr
bok

328 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Försöksplanering är en metod som används i olika typer av forsknings-, utvecklings- och förbättringsarbete. Dessvärrre uppfattas metoden ibland som svår och otillgänglig. Metoden används med fördel vid utveeckling av nya produkter och processer men även för att förbättra existerande.

Boken visar att försöksplanering är enkelt att använda och tar sin utgångspunkt i enkla försök som inte kräver omfattande bakgrundskunskaper.