Guide till kommersiell tvistlösning

bok

405 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Tvistlösningsklausulen kan vara den i många fall visa sig vara den enskilt viktigaste avtalsbestämmelsen. Boken är en guide till kommersiell tvistlösning och ger en strukturerad genomgång av olika alternativ som står parterna till buds. Från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra lösningar. Författarna går också igenom för- och nackdelar med olika former av tvistlösning.

Guiden ger kontkret vägledning för den som överväger lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.