Konsultföretagets affärer. Affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag

av Staffan Carenholm
bok
Provläs boken

585 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
468 kr
Litteraturbevakning - Ledning & StyrningPrenumerera på ny litteratur inom Ledning & Styrning

”Konsultföretagets affärer” handlar om hur konsultföretagen inom planering, byggande och anläggande kan utveckla sina affärer och bli mer lönsamma. Boken är tänkt som en inspirationskälla för den som vill utveckla sitt konsultföretags marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning.

Med konsultföretag avses i det här sammanhanget konsultföretag inom byggande, anläggande och planering. Normalt talar man om tre huvudgrupper av företag, industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. Något som förenar alla dessa är potentialen för affärsutveckling genom en sammanhållen och strategisk affärsplanering, tydligare roll och ansvarsfördelning inom företaget, med större vikt vid tjänsteförsäljningens strategier och processer samt att utveckla modeller för prissättning.

”Konsultföretagets affärer” vänder sig till den som har ett intresse av, och vill bidra till, att utveckla konsultföretagets marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning. Bokens innehåll och disposition gör den också lämplig som hjälpmedel vid utbildning, företagsinternt eller branschgemensamt.