AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

bok

30 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Alla arbetsgivare har skyldighet att göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De är också anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna börjar gälla 31 mars 2016. De gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.