Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2021

bok
Provläs boken

1 090 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
870 kr
Litteraturbevakning - ArbetsmiljöPrenumerera på ny litteratur inom Arbetsmiljö

Arbetarskyddsregler för byggsektorn innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Boken uppdateras i ny utgåva varje år och listar lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Viktigt att ta del av för byggherrar, arkitekter och projektörer.  

Samtliga texter i årets utgåva är giltiga per den 1 januari 2021 och exakt exakt återgivna. Ändringar och kommentarer är inredigerade. Boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Arbetarskyddsregler
Med arbetarskydd avses all verksamhet relaterad till arbetet, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och personal. Syftet med arbetarskyddet är att trygga de anställdas säkerhet. Att förebygga och på förhand bekämpa olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter för arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa, som beror på arbetet och arbetsmiljön. Till arbetsmiljön hör den omedelbara fysiska arbetsmiljön, utrustning, maskiner, arbetsredskap, verktyg och kemiska ämnen som används, samt arbetsmetoder och arbetstekniker som används.

Föreskrifter för byggbranschen
Arbetsmiljöverket har en författningssamling (AFS) som klargör arbetsmiljöverkets bindande regler, allmänna råd samt kommentarer som berör arbetsmiljö på uppdrag av Sveriges regering. Vissa föreskrifter råder på alla arbetsplatser oavsett bransch, som föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Den senare är ny från i år och ersätter tidigare föreskrifter inom detta område.

Andra föreskrifter är mer specifika beroende på bransch. De som främst berör byggbranschen är AFS 1999:3 som bland annat tar upp regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Det är byggherren som under entreprenadtiden skall se till att kraven på arbetsmiljön uppfylls för varje enskilt arbete. Detta gäller även arbeten som inte kräver lov eller anmälan. Det är dock även av största vikt att arkitekter och projektörer tar del av bokens innehåll.

Nyheter!
Nyhet för i år är bland annat AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Tips!
◾️Se innehållsförteckningen
◾️Finns även som e-bok