Arbetsmiljölagen - med kommentarer, 31 dec 2016

bok

120 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen har ändrats flera gånger. Boken innehåller den lagtext som gäller från den 1 juli 2014.

De paragrafer som ändrats den 31 december 2016 är markerade med ett lodrätt streck framför paragraftexten.