Arbetsmiljöregler, April 2021

bok

350 kr exkl.moms

Uppdaterad med Arbetsplatsens utformning 2021:1

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Regelsamlingen innehåller de arbetsmiljöregler som bl.a. byggarbetsmiljösamordnaren, BAS-P och BAS-U, måste ha god kunskap om.