Författningshandbok för byggsektorn 2022/23

bok
Provläs boken

1 090 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
1 090 kr
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning.
Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.
Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2022, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat lagar, förordningar och föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader och om energimätning i byggnader.
Övriga nyheter är flera av Boverket föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i
ett juridiskt sammanhang.