Jordabalken 7 kap. En kommentar

av Nils Larsson, Stieg Synnergren
bok

800 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel analyseras; de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft med mera. Boken innehåller kommentarer till lagförarbeten och återger dessa i text enbart där detta behövs för förståelsen av innehållet i en lagparagraf.