Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar

av Lars K. Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf
bok

1 322 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I ”Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar” kommenteras på ett probleminriktat sätt jordabalken, jordförvärvslagen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder samt lagen om arrendedatorers rätt att förvärva arrendestället.

I anslutning till kommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur. Av innehållsförteckningen framgår vilka författare som ansvarar för kommentarerna till de olika jordabalkskapitlen och anslutande lagar.