Juridisk genomslagskraft - Att övertyga muntligt som jurist

av Jonas Gabrielsen, Inger Hoedt-Rasmussen
bok

230 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken ”Juridisk genomslagskraft” handlar om konsten att övertyga muntligt som jurist. Den är varken en juridisk lärobok eller en traditionell retorisk handbok, utan en bok som försöker kombinera olika ämneskunskaper, tankeformer och traditioner. Hur kan man använda sig av sina juridiska kunskaper muntligt? Hur kan man agera som jurist inför åhörare? Hur får man genomslagskraft? Denna typ av frågor besvaras här.

Boken har korta kapitel, som kan läsas oberoende av varandra. Varje kapitel har som tema en viss aspekt av juridisk genomslagskraft, såsom yrkesmässig identitet och självpresen­tation, förståelse för åhörarna, perspektiv på ämnet, konsten att svara elelr inte på frågor, muntlighetens särdrag, kroppsuppfattning och språkliga finesser.

Kapitlen går från juristens utmaningar över teoretiska överväganden till konkreta tekniker och verktyg. Det finns också korta praktiska övningar.

Boken vänder sig till jurister, men också föredragshållare, ordförande eller förhandlare.