Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4

av Finansdepartementet
bok

130 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan.

Förslagen i promemorian innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.