Kommunallagen i lydelsen den 1 jan 2013. En handbok med lagtext och kommentarer

av Ulf Lindquist, Sten Losman
bok

506 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Kommunallagen i lydelsen den 1 jan 2013. En handbok med lagtext och kommentarer” har utformats så att den kan användas som praktisk handbok i de rättsfrågor som förekommer i kommuner, landsting, kommunalförbund och kommunala bolag. Den är främst skriven för förtroendevalda och anställda, men också för andra. Språkbruket är enkelt så att vem som helst ska förstå innehållet.

Denna upplaga motiveras av ett antal lagändringar i kommunallagen som alla träder i kraft den 1 januari 2013. Reglerna om kommunernas och landstingens inflytande över de egna bolagen har skärpts, parallellt med ny reglering i LOU om avtal mellan de kommunala bolagen och deras ägare (in house). Kommunernas och landstingens befogenheter att lägga upp och hantera konjunkturutjämnande reserver har reglerats och kommunerna och landstingen har ålagts att tydligare och mera systematiskt offentliggöra sina föreskrifter.