Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta 2022:2

bok

241 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och regioner.

Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en engelsk ordlista.

Den andra utgåvan 2022 har reviderats med de förenklade upphandlingsreglerna som träder i kraft 1 februari 2022, samt ändrade lagtexter och beloppsgränser som gäller fr o med 1 juli 2022.