Lagen om upphandling inom försörjningsfaktorerna. Fickfakta

av AffärsConcept
bok

175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde, tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning, upphandlingsförfaranden, ramavtalsbestämmelser, tidsfrister, avtalsspärr m.m.

Till lagen hör även bilagor som bland annat definierar vad som enligt LUF är byggentreprenader samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Fickfakta är utformat i ett behändigt format och är ett användbart verktyg för alla som arbetar med upphandlingar eller anbudsgivning inom försörjningssektorerna.