Lagtextens byggregler 2021-08-01

bok

450 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2

Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.