Lagtextens byggregler 2022-08-01

bok

450 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14

Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.