Miljöbalken. Utg 5

av Stefan Rubenson
bok

530 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken redovisar det viktigaste innehållet i miljöbalken tillsammans med domstolspraxis. Vissa avsnitt i boken redovisas kortfattat beroende på ett begränsat allmänt intresse. Andra områden, t.ex. strandskyddet, har ett stort allmänintresse och redovisas mer omfattande.

Bokens författare gör inte anspråk på att redovisa miljöbalken i alla dess enskildheter eller att belysa  alla frågor som en så komplex lagstiftning kan ge upphov till.