Regelsamling för hushållning, planering och byggande

bok
Provläs boken

350 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
350 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Regelsamlingen bygger på de regler som gällde den 1 augusti 2019. För att lättare kunna orientera i regelsamlingen finns tumgrepp i boken. Lagarna är markerade med den mörkaste nyansen, därefter följer förordningarna och föreskrifterna och de allmänna råden har den ljusaste nyansen.