SS-ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer

bok

1 575 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Standarden som utvecklats i Storbritannien är ett ledningssystem som bygger på en åttastegs modell avsett som hjälpmedel för hur organisationer förbereder, etablerar och tillvaratar värdet av samverkan i sina affärsrelationer.

Det kommittéarbete som bedrivits inom SIS har involverat ett stort antal länder och den svenska kommittén har fått tillfälle att lämna betydande synpunkter under arbetets gång.
Det är numera okontroversiellt att partnering – även kallat entreprenad med utökad samverkan – är ett effektivt sätt att driva byggprojekt på som passar projekt som av olika skäl är mer komplexa och svårkalkylerade.

Svensk och engelsk text.