Väsentliga regler kring markanvändning. Utg 3

bok

168 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering.

Boken är kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt.