Vattentjänstlagen. Utg 2

av Jörgen Qviström
bok

733 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Vattentjänstlagen, utgåva 2, tar upp den nya instansordningen som gäller från 2016. VA-nämnden har avvecklats och ersatts av mark- och miljödomstolarna. Boken beskriver hur lagen om allmänna vattentjänster är kopplad til annan lagstiftning.