Management

av Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
bok

446 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter.

Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor som är verksamma i organisationen. Boken tar upp båda dessa aspekter av management.