SIS-TS 37:2012 Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet

bok

479 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”SIS-TS 37:2012 Ekonomibyggnader” är en teknisk specifikation som ger rekommendationer avseende närmare tillämpning av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd vad gäller byggnads- och installationstekniska frågor för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet.

Tanken är att specifikationen ska underlätta arbetet för dem som arbetar med projektering och byggande av lantbrukets och trädgårdsnäringens ekonomibyggnader samt byggnader/lokaler för hästverksamhet, med inredning och installationer.

Även vissa plan-, bygglovs- och förprövningsfrågor behandlas – huvudsakligen gränsdragningsfrågor och konflikter mellan olika reglers giltighet och tillämplighet.

Avsikten och förhoppningen med denna tekniska specifikation ska komma att fungera som branschpraxis och åberopas i avtal, projekteringshandlingar med mera.

OBS! Denna tekniska specifikatione behandlar många bygg- och installationstekniska frågor MEN det har inte varit möjligt att inkludera krav och rekommendationer från olika typer av branschstandarder. Den som planerar att bygga en anläggning för till exempel mjölkkor, grisar, fjäderfä eller ett ridstall, måste beakta också de branschregler, som finns för flertalet aktiviteter.