SS 212540:2011 Produktspecifikation för SS-EN 10080:2005 - Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål - Tekniska leveransbestämmelser för stång, coils, svetsat nät och armeringsbalk

bok

725 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
SS-EN 10080 anger provningsmetoder, vissa grundläggande egenskaper och regler för kontroll av armeringsstål men för många egenskaper anges inga nivåer. Den är avsedd att kompletteras med produktspecifikationer.

Denna standard, SS 212540 är ett sådant komplement och utgör tillsammans med SS-EN 10080 en komplett produktspecifikation för armeringsstål i samma produktformer som SS-EN 10080 omfattar. Produktspecifikationens krav överensstämmer med krav på armeringsstål i Eurokod SS-EN 1992.