SS 25268:2007 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, daghem...

bok

1 155 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Dess syfte är att komplettera BBR samt att underlätta arbetet för projektörer av ljudklimat i lokaler.