SS 32206:2008 Byggdokument/ändring

bok

680 kr exkl.moms

  • Varan är slutsåld
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Lagar & regler
Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion. Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje ändringstillfälle ger en ny version av dokumentet.