SS 627801:2012 Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet

bok

1 295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”SS 627801:2012 Städkvalitet” beskriver ett system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Den bygger på överordnade krav fastställda i SS-EN 13549.

Standarden beskriver två huvudprinciper; visuell kontroll och kontroll med mätinstrument. För ett visst städuppdrag kan det vara aktuellt att använda den ena eller den andra principen, eller en kombination av dem.

Var och en av de instrumentella mätmetoderna kan vara ett komplement vid utvärdering av städkvaliteten för speciella typer av lokaler som t.ex. i elektronik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin och i laboratorier, där kunden ställer särskilda kvalitetskrav eller där författningskrav ska uppnås.

Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och restauranger – oavsett vilken städmetod, frekvens eller system som används. Standarden beskriver det resultat som ska uppnås omedelbart efter utförd städning.

Denna standard ersätter ”SS 627801:2006. Utgåva 2”.