SS-EN 16211:2015 Luftbehandling - Fältmetoder för mätning av luftflöden

bok

1 285 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Europastandarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna.

Standarden ersätter gamla Formas T9:2007, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer.”