lbt_arbetsmiljo_650

Litteraturbevakning

Litteraturbevakning Arbetsmiljö

Art nummer: 3025

Pris: 0 kr + moms

Litteraturbevakning Arbetsmiljö innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Arbetsmiljö – lagar, regler, normer som styr arbetsmiljön inom bygg- och fastighetssektorn samt litteratur om hur arbetsplatser kan göras bättre och säkrare.

Vill du dessutom beställa böcker som tidigare skickats ut på litteraturbevakningstjänst Arbetsmiljö hittar du en lista på dem här nedanför.

När du beställer en litteraturbevakningstjänst bevakar vi när ny litteratur utkommer inom valt ämnesområde och skickar dig den direkt vid utgivningstillfället. Tjänsten ger dig 5–10% rabatt på ordinarie pris för den litteratur som ingår.

Vill du inte behålla den utskickade litteraturen, har du full returrätt inom 10 dagar och du betalar bara returportot. Returrätten gäller inte för bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av tjänsten. Litteraturbevakningstjänsten gäller tills vidare fram till eventuell uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle.