lbt_brand_02_650

Litteraturbevakning

Litteraturbevakning Brandsäkerhet

Art nummer: 3024

Pris: 0 kr + moms

Litteraturbevakning Brandsäkerhet innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Brandsäkerhet – lagar, regler och normer, tekniska handböcker från Brandskyddsföreningen samt andra organisationer, myndigheter och förlag som publicerar information i ämnet.

Vill du dessutom beställa böcker som tidigare skickats ut på litteraturbevakningstjänst Brandsäkerhet hittar du en lista på dem här nedanför.

När du beställer en litteraturbevakningstjänst bevakar vi när ny litteratur utkommer inom valt ämnesområde och skickar dig den direkt vid utgivningstillfället. Tjänsten ger dig 5–10% rabatt på ordinarie pris för den litteratur som ingår.

Vill du inte behålla den utskickade litteraturen, har du full returrätt inom 10 dagar och du betalar bara returportot. Returrätten gäller inte för bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av tjänsten. Litteraturbevakningstjänsten gäller tills vidare fram till eventuell uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle.