lbt_byggregler_650

Litteraturbevakning

Litteraturbevakning Byggregler

Art nummer: 3001

Pris: 0 kr + moms

Litteraturbevakning Byggregler innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Byggregler - den senaste utgåvan av Boverkets byggregler, BBR samt kommentarer som berör de regler som styr byggandet i anslutande litteratur som t ex handboksserien Byggvägledning.

Vill du dessutom beställa böcker som tidigare skickats ut på litteraturbevakningstjänst Byggregler hittar du en lista på dem här nedanför.

När du beställer en litteraturbevakningstjänst bevakar vi när ny litteratur utkommer inom valt ämnesområde och skickar dig den direkt vid utgivningstillfället. Tjänsten ger dig 5–10% rabatt på ordinarie pris för den litteratur som ingår.

Vill du inte behålla den utskickade litteraturen, har du full returrätt inom 10 dagar och du betalar bara returportot. Returrätten gäller inte för bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av tjänsten. Litteraturbevakningstjänsten gäller tills vidare fram till eventuell uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle.