lbt_vvs_650

Litteraturbevakning

Litteraturbevakning VVS & Kyla

Art nummer: 3015

Pris: 0 kr + moms

Litteraturbevakning VVS & Kyla innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur VVS- och Kylområdet - lagar, regler och normer, tekniska handböcker från VVS-Företagen, Energi- och Miljötekniska föreningen samt andra organisationer, myndigheter och förlag som publicerar information i ämnet.

Vill du dessutom beställa böcker som tidigare skickats ut på litteraturbevakningstjänst VVS &Kyla hittar du en lista på dem här nedanför.

När du beställer en litteraturbevakningstjänst bevakar vi när ny litteratur utkommer inom valt ämnesområde och skickar dig den direkt vid utgivningstillfället. Tjänsten ger dig 5–10% rabatt på ordinarie pris för den litteratur som ingår.

Vill du inte behålla den utskickade litteraturen, har du full returrätt inom 10 dagar och du betalar bara returportot. Returrätten gäller inte för bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av tjänsten. Litteraturbevakningstjänsten gäller tills vidare fram till eventuell uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle.