Prenumerationer

AMA-nytt 
håller dig löpande uppdaterad kring förändringar och nyheter i AMA som sker under tiden mellan två generationer av AMA. AMA-nytt består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. 

Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA.

AMA-nytt
utkommer två gånger per år och finns för områdena Anläggning, Hus och EL och VVS&Kyla.


ByggtjänstPM 
är bygg- och fastighetstidningen med branschnyheter, reportage, konsekvensanalyser av nya lagar och regler, ny teknik och fackspecifika artiklar. ByggtjänstPM bevakar områdena Anläggning, EL&Tele, Förvaltning, Husbyggnad och VVS.

ByggtjänstPM utkommer fyra gånger per år.


Prenumerationer gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Vid första köpetillfället föreligger ej returrätt. Fakturering sker därefter årsvis.

Alla titlar

pren_amanytt_anlaggning_0ar_650

AMA-nytt Anläggning

AMA-nytt Anläggning är till för dig som använder AMA Anläggning. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar. AMA-nytt Anläggning består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel...

Pris: 4 490 kr/år + moms

pren_amanytt_el_vvs_kyl_0ar_650

AMA-nytt EL och VVS & Kyla

AMA-nytt EL och VVS & Kyla är till för dig som använder AMA EL eller VVS & Kyla. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.AMA-nytt EL och VVS & Kyla består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel...

Pris: 4 490 kr/år + moms

pren_amanytt_hus_0ar___650

AMA-nytt Hus

AMA-nytt Hus är till för dig som använder AMA Hus. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.AMA-nytt Hus består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel...

Pris: 4 490 kr/år + moms

tidningen-byggkoll

Byggkoll

Tidningen Byggkoll är till för dig som behöver hålla dig uppdaterad om lagar, regler, normer och ny teknik.Byggkoll, som utkommer med 4 nummer per år, erbjuder orientering och fördjupning inom tidningens bevakningsområden: Husbyggnad, Energi, VVS, E...

Pris: 990 kr/år + moms