pren_amanytt_anlaggning_0ar_650

Prenumeration

AMA-nytt Anläggning

Art nummer: 200998

Pris: 4 490 kr/år + moms

AMA-nytt Anläggning är till för dig som använder AMA Anläggning. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.
AMA-nytt Anläggning består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel.
Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA Anläggning och RA Anläggning.
AMA-nytt Anläggning utkommer två gånger per år.