pren_amanytt_el_vvs_kyl_0ar_650

Prenumeration

AMA-nytt EL och VVS & Kyla

Art nummer: 201198

Pris: 4 490 kr/år + moms

AMA-nytt EL och VVS & Kyla är till för dig som använder AMA EL eller VVS & Kyla. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.
AMA-nytt EL och VVS & Kyla består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel.
Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA EL eller VVS & Kyla och respektive RA-del.
AMA-nytt EL och VVS & Kyla utkommer två gånger per år.