pren_amanytt_hus_0ar___650

Prenumeration

AMA-nytt Hus

Art nummer: 201098

Pris: 4 490 kr/år + moms

AMA-nytt Hus är till för dig som använder AMA Hus. Här får du reda på viktiga nyheter och förändringar.
AMA-nytt Hus består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel.
Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA HUS och RA Hus.
AMA-nytt Hus utkommer två gånger per år.