BYT 12 Projektstyrning och arbetsledning. Utg 2

av Samuel A Berg
bok

390 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken tar upp frågor kring ledarskap och ledarskapsutveckling följt av projektstyrning för entreprenad och projektavstämning. Ett av kapitlen behandlar arbetsmiljöfrågor och tar upp exempelvis arbetsmiljöplan och olika säkerhetsaspekter.

”Projektledning och arbetsstyrning” används som kursbok på många yrkeshögskolor.