E-BOK Hantering av massor E-bok

E-bok
Provläs boken

975 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Klimatförändringarna har satt fokus på behovet av bidrag från hela samhället för att gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Byggbranschen kan genom ett aktivt arbete med planering och prioritering inom ramen för entreprenaden bidra till att masshanteringen vänds från att vara negativ ur klimathänseende till att bidra till en hållbar hantering av ändliga resurser.

En förutsättning för att hantera och använda massor i en entreprenad är att upprätta ett förfrågningsunderlag som är entydigt, entreprenadjuridiskt korrekt och kalkylerbart.

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för arbetet med AMA Anläggning 23. Avsikten har varit att ge underlag för att komplettera texterna i AMA och RA, med information som ger den som upprättar en teknisk beskrivning bakgrund, vägledning och tips. Den kan även användas för handlingar som ansluter till en tidigare utgåva av AMA Anläggning då merparten av koder och rubriker varunder krav ställs är desamma i de olika utgåvorna av AMA.

Syftet med boken är att vara ett stöd för projektören vid upprättande av ett förfrågningsunderlag för anläggningsprojekt som inkluderar masshantering för utförandeentreprenader.

Delar av vägledningen är tillämpbara även för totalentreprenader. Den är även ett verktyg för den som granskar en upprättad teknisk beskrivning med tillhörande mängdförteckning.

Du som köper denna utgåva kommer att få nästa utgåva av e-boken per automatik.

Endast som e-bok