Bygghandlingar 90. Del 1. Redovisningsformer

bok

595 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Serien Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar - ett viktigt led i kvalitetssäkringen i byggandet.

Detta är en reviderad utgåva av "Del 1. Redovisningsformer" som behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig. Viktiga förändringar i denna utgåva är anpassning till utvecklingen inom områdena redovisningsformer och -teknik, till BSAB 96 och AMA 98 samt nu gällande standarder.