Bygghandlingar 90. Del 4. Redovisning av hus. Utgåva 2

av Bo Svensson, Christer Johansson, Hans Lanevik
bok

1 295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Serien Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar - ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Denna andra utgåva av ”Del 4. Redovisning av hus” ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion ska motsvara ställda eller underförstådda funktionella och estetiska krav. Rekommendationerna avser i första hand kompletta handlingar, tillrättalagda för tillverkning och produktion på fabrik eller byggplats, oberoende av om de upprättas av projektör eller av tillverkare.


Denna del ger även anvisningar om innehåll och utförande av handlingar som utförs enligt de olika bestämningsgraderna, allmän kravbestämning, typbestämning och detaljbestämning.