Bygghandlingar 90. Del 6. Redovisning av ombyggnad. Utgåva 2

av Lena Odelberg
bok

1 295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer for utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt. ”Del 6. Redovisning av ombyggnad” behandlar redovisning av ombyggnad och de särskilda förutsättningar, nya möjligheter och svårigheter som uppstår vid ombyggnad genom blandningen av gammalt och nytt.

Denna andra utgåva av ”Del 6 Redovisning av ombyggnad”, är en anpassning till utvecklingen inom området sedan den förra utgåvan från 1991. Redovisningstekniskt är det inte så stor skillnad mellan ett ombyggnadsprojekt och ett nybyggnadsprojekt. Dispositionen är ny, men precis som den tidigare utgåvan kan man se den som ett komplement till Bygghandlingar 90, Del 4 Redovisning av hus. Del 6 kan användas som en exempelsamling anpassad efter ombyggnadsprojektets förutsättningar.

Antalet kapitel utökats. Här finns ett nytt kapitel om aktuell lagstiftning för ändringar av byggnader samt en redogörelse för antikvariska förundersökningar samt ett kapitel om uppmätningar och uppmätningsteknik. Relationsritningarna har fått ett eget kapitel och beskrivningskapitlet har utökats och omfattar även målningsbeskrivningar. Det sista kapitlet blickar framåt och berör kort möjligheter med 3D-projektering och BIM för framtida förvaltning.